דף הבית

מתודולוגיית השקעה של ורדן

מתודולוגיית השקעה של ורדן

מתודולוגיית ההשקעה היא דרך העבודה על פיה אנו בורדן בוחרים את ניירות הערך בהם נשקיע ע"פ מדיניות קבלת החלטות בתיק ההשקעות שלך. בעוד שבתי ההשקעות הגדולים מנהלים את לקוחותיהם בצורה ריכוזית לפי מסלולי השקעה מוגדרים מראש ללא יכולת לסטות ימין ושמאל, אנו בורדן מתאימים את מבנה תיק ההשקעות לטוח ההשקעה, צרכיך, ציפיותיך ויחסך לסיכון ותנודתיות תוך כדי בירור צרכים מעמיק ומקיף ממנו נגזור ביחד את מתווה מדיניות ההשקעה בתיק.
כדי להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק בטווח הקצר והארוך אנו מאמינים כי בחירת הנכסים צריכה להיות איכותית, על פני מספר אפיקים וניירות. מטרתנו כמנהלי השקעות המנהלים את כספך המושקע בשוק ההון הוא להכות את מדדי ההשוואה. זאת תוך ניהול אישי, אקטיבי ודינמי של השקעותיך ופיזור איכותי אך סלקטיבי של תיק ההשקעות על פני האפיקים השונים ובדגש רב לניהול הסיכונים הגלומים בתיק ולתנודתיות בשוק ההון.
המעקב אחר פעילות תיק השקעותיך נעשה ברמה היומית ובתשומת לב לכל תיק ולמאפייניו. 
 

מתודולוגיית ההשקעה בורדן מורכבת מהשקעה במניות, אגרות חוב וללא תעודות סל 

בחלק המנייתי הפיזור הינו סלקטיבי אך איכותי בכ 8 – 15 מניות אשר חלקן יהיו תעודות סל מנייתיות כאשר המטרה הינה לייצר תשואה גבוהה יותר ממדד ההשוואה המנייתי, מדד ת"א 100.
 
בחלק האג"חי, כמו החלק המנייתי, מטרתנו להכות בנצ'מרק מסוים. את החלק האג"חי אנו משווים לאפיק המק"מ שהינו נכס חסר סיכון של בנק ישראל לתקופה של עד שנה ומייצג בעצם את הריבית האלטרנטיבית במשק. לשם כך, במסגרת בירור הצרכים נחליט במדיניות ההשקעות בתיק על ספקטרום האג"חים בו ניתן להשקיע; מאג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני בדירוגים שונים וכלה בתעודות סל אג"חיות. זאת כדי לעמוד בציפיותיך לתשואה באפיק השמרני יותר בתיק ההשקעות תוך כדי התאמתו לאינפלציה במשק.  
 
כחלק מפיזור השקעותיך בתיק ההשקעות נשקיע גם באמצעות תעודות סל. זאת במקומות בהם העלות / תועלת אל מול השקעה ישירה במניות ו/או אג"ח עדיפה דרך תעודות סל כגון אפיקים אקזוטיים בעולם בהם העמלות בבנק גבוהות ו/או לצרכי פיזור בשוק הישראלי בתקופות של אי וודאות. 
 
כעיקרון, בחרנו שלא להשקיע בקרנות נאמנות מתוך שיקולים מקצועיים מעבר לניגוד עניינים.
כחלק משיקולים אלו ניתן למנות;
  1. בית השקעות לא ישקיע בקרנות נאמנות של המתחרה מכיוון שדמי הניהול הנגבים בקרן ילכו למתחרה. כספך יושקע בקרנות הנאמנות שלו בלבד ובכך בעצם הופך לתיק בינוני המפוזר על פני קרנות רבות כאשר האינטרס שלך כלקוח שונים מהאינטרסים של בית ההשקעות.
  2. קרנות מאופיינות בדמי ניהול גבוהים וחוסר שקיפות בצד עמלות הקנייה ומכירה הנגבות מתוך נכסי הקרן ולא מורגשות אצל הלקוח משום שאינו רואה כיצד הן משולמות.
  3. קרנות נאמנות מושקעות לפי מדיניות שנקבעה מראש ולא בהכרח תואמת את צרכיך.
  4. בזמן משבר, מנהל הקרן ימכור מה שאפשר ולא מה שצריך. כלומר, הוא ימכור את המניות וני"ע הסחירות ביותר ובכך תיפגע החלוקה האופטימלית של נכסי הקרן.
חשוב לנו באופן אישי להפגש איתכם ולשמוע יותר על ציפיותכם הכלכליות. אנו מאמינים כי על מנת להתאים את אופי תיק ההשקעות לצרכים המדוייקים שלכם, חשוב להפגש ולדון בציפיות ובאפשרויות העומדות על הפרק תוך מתן רשת בטחון לשקט הנפשי שלכם.
נשמח לתאם פגישת היכרות
בית השקעות ורדן - הכסף שלך מנוהל ובטוח
ורדן מנהלת את השקעותיך אך ורק בחשבון הבנק שלך וכל העת הוא נמצא בפיקוח ובשליטתך המלאה. לנו בורדן בית השקעות אין הרשאה חוץ מלקנות ולמכור ניירות ערך ואין לנו שום אפשרות למשוך או להעביר ממנו כסף אלא רק לנהל את ההשקעות בתיק. כך עובדים כל בתי השקעות כמונו שהינם בעלי רישיון לניהול תיקי השקעות מאת הרשות לניירות ערך בישראל.
לצפייה ברישיון ניהול תיקי ההשקעות שלנו לחצו כאן